17 cấp độ hít đất

Bài tập chống đẩy có nhiều biến thể, trong đó cấp độ 1-5 là phổ biến, sau đó các động tác được nâng lên khó dần.

17 cấp độ của bài tập chống đẩy

 

 

17 cấp độ của bài tập chống đẩy

Các cấp độ của bài tập chống đẩy.


Lê Cầm

(Theo

)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *