Siết cơ bụng 6 múi với biến thể plank

Bốn phút tập luyện các biến thể plank mỗi ngày giúp tác động trực tiếp đến các nhóm cơ bụng, hình thành 6 múi sắc nét.

Siết cơ bụng 6 múi với biến thể plank

 

 

Siết cơ bụng 6 múi với biến thể plank


Lê Cầm

(The

)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *