Các bài tập Pull up-hít xà đơn, kéo ròng rọc theo chiều ngang, dọc… kích thích cơ lưng xô phát triển dày, nét.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *