Huấn luyện viên Huỳnh Quốc Thắng hướng dẫn bài tập squat đứng lên ngồi xuống để săn chắc thân dưới, nhất là nhóm cơ đùi.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *